contador gratuito

CYC - Child Youth Care Zimbabwe

Organització sense ànim de lucre amb seu a Zimbabwe, centrada a millorar la qualitat de vida de les famílies que viuen amb una malaltia rara. Treballen per conscienciar a través de l'educació i advocar pels drets de les persones que viuen amb malalties rares i les famílies.


30+ Layouts
scroll down to view all