contador gratuito

CORD - Chinese Organization for Rare Disorders

Organització sense ànim de lucre compromesa amb la promoció de grups de pacients i organitzacions de malalties rares; enfortir la comprensió pública de les malalties rares; millorar la disponibilitat de medicaments per a malalties rares; i promoure la investigació científica de les malalties rares i la medicina translacional.


30+ Layouts
scroll down to view all