contador gratuito

The Isaac Foundation

La missió d'Isaac Foundation és finançar projectes de recerca innovadors destinats a trobar una cura per a la MPS, una malaltia rara, debilitant i devastadora. Ofereix suport a les famílies de les persones que pateixen MPS i advoca en nom seu per garantir que el sistema sanitari cobreix el finançament dels costosos tractaments per a aquesta malaltia.


30+ Layouts
scroll down to view all