contador gratuito

NSPKU - Národní sdružení PKU a jiných DMP

Organització sense ànim de lucre que reuneix pacients amb fenilcetonúria i trastorns metabòlics hereditaris similars de tota la República Txeca. L'associació ajuda els pacients a millorar-ne la qualitat de vida i defensa els seus interessos, organitza esdeveniments i comparteix experiències, i segueix les novetats en el tractament i la investigació d'aquestes malalties.


30+ Layouts
scroll down to view all