contador gratuito

APOFEN - Associação Portuguesa de Fenilcetonúria e Outras Doenças Metabólicas

APOFEN és l'Associació Portuguesa de Fenilcetonúria i Altres Malalties Metabòliques i representa algunes de les patologies rastrejades en l’anomenada Prova del taló. La seva missió és donar suport a tots els pacients i les famílies que viuen de prop aquestes patologies.


30+ Layouts
scroll down to view all