contador gratuito

AFHyMaGe - Association Francophone Hypertriglycéridémies Majeures Génétiques

És una associació que té per objectiu ajudar les persones amb hipertrigliceridèmia i els seus cuidadors. Els seus objectius principals són informar el públic, la professió mèdica i les autoritats sanitàries; donar suport a les famílies proporcionant-los assistència tècnica i moral i contribuir a la investigació mèdica ia la millora de les pràctiques assistencials.


30+ Layouts
scroll down to view all