contador gratuito

RaDiOrg – Rare Diseases organisation Belgium

És l'associació belga que agrupa les persones que viuen amb una malaltia rara i treballa per garantir que les seves veus siguin escoltades, sensibilitzar el públic en general i connectar  i promoure activitats per a les persones afectades per malalties rares.


30+ Layouts
scroll down to view all