contador gratuito

REU+ - Lliga Reumatológica Catalana

És una associació sense ànim de lucre, formada per persones afectades per una o vàries malalties reumàtiques, familiars i amics, que treballa des de fa 30 anys per millorar la qualitat de vida, l'inclusió social i la defensa dels drets d'aquest col·lectiu.La Lliga Reumatològica Catalana és una associació sense ànim de lucre, declarada d’Utilitat Pública l’any 2005, formada per persones afectades per una o vàries malalties reumàtiques, familiars i amics, que treballa des de 1989. Els nostres principals objectius són sensibilitzar a la població sobre aquestes malalties, informar i formar a les persones que conviuen amb elles, oferir activitats i serveis que ajudin a l’apoderament i a la corresponsabilitat pel maneig del dia a dia de la malaltia, representar al col·lectiu d’aquestes persones per millorar la seva qualitat de vida i la seva inclusió social traslladant les seves inquietuds i defensant els seus drets davant de les diferents administracions competents.

Missió

La missió de la Lliga està descrita a l’Article 2. Finalitats socials dels seus Estatuts:

“La finalitat d’aquesta Associació consisteix a promoure i desenvolupar, a nivell individual i social, la lluita contra totes les malalties reumàtiques, facilitant l’informació, ajuda psíquica i col·laboració assistencial que sigui precisa, tant per la seva prevenció, com per al seu tractament i rehabilitació, amb prestació de serveis d’assistència personal als associats, oferint-los quelcom que estigui al seu abast per tal d’assolir objectius que beneficiïn tots els afectats per a aquesta mena de malalties en qualsevol de les seves manifestacions”.

Visió

La Lliga Reumatològica Catalana aspira a que la població en general compti amb l’informació suficient sobre les Malalties Reumàtiques de tal manera que qualsevol persona pugui reconèixer els símptomes de les malalties més prevalents i incapacitants i prendre decisions sobre la seva salut que facilitin un diagnòstic el més aviat possible. Les malalties reumàtiques afecten la persona que les pateix i el seu entorn més immediat, per això és imprescindible crear estructures professionals de suport amb la finalitat d’ajudar a cobrir les necessitats biopsicosocials: atenció psicològica i social, exercicis, activitats i conferències dirigides a l’augment de l’autonomia de la persona, etc. Paral•lelament també s’ha de vetllar per la sensibilització i la informació de la població general.

Valors

  1. La persona com a eix vertebrador de tota intervenció i protagonista de la seva vida. Fomentant sempre l’empoderament, l’autonomia personal i autodeterminació de la persona amb malaltia reumàtica, respectant la seva dignitat inherent i la llibertat de prendre les seves pròpies decisions.
  2. La diversitat com a valor i realitat ineludible: tots som diferents però alhora iguals. Consensuar discursos inclusius i respectuosos amb tothom.
  3. La igualtat d’oportunitats, la participació i inclusió plenes i efectives a la societat i la no discriminació.
  4. El diàleg civil i la transversalitat de les polítiques en les que s’ha de treballar.

Objectius

El nostre objectiu és millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen una malaltia reumàtica. Amb aquesta fita treballem dia rere dia en cinc eixos fonamentals:

  1. Informem sobre les malalties reumàtiques i els àmbits que afecten: social, psicològic, laboral, jurídic econòmic, etc.
  2. Donem suport a les persones que conviuen amb malaties reumàtiques i als seus familiars.
  3. Investiguem col·laborant amb profesionals dels diferents àmbits: sanitari, psiquiàtric i psicològic, social, rehabilitador, etc.
  4. Divulguem sobre les malalties reumàtiques i sobre la seva incidència i conseqüències individuals i socials.
  5. Participem en fòrums i organismes on es decideixen les polìtiques i actuacions relacionades amb les persones afectades per reumatismes amb el fi de millorar-ne l’atenció sociosanitària.

La Lliga Reumatològica Catalana és possible gràcies a les persones que integren l’entitat, tant personal tècnic com voluntaris i professionals de diverses disciplines.
30+ Layouts
scroll down to view all