contador gratuito

BENE - Asociación de Enfermos Neuromusculares de Bizkaia

És una Associació de familiars i afectats per malalties neuromusculars de Bizkaia sense ànim de lucre que neix amb la finalitat de servir com a punt de referència i suport per a totes les persones diagnosticades d'una Malaltia Neuromuscular en Bizcaya, així com per les seves famílies.Volem

Curar als nostres nens, els nostres companys i protegir la nostra descendència del drama de les malalties neuromusculars, per al que pretenem:

  • Promoure la recerca i tractaments de la E.N.
  • Agrupar els afectats neuromusculars de Bizkaia.
  • Orientar a afectats i familiars davant la malaltia, opinió pública, tractament i recerca.
  • Divulgar i aconseguir la sensibilització de l'opinió pública i administració sobre la problemàtica de les E.N.
  • Cooperar amb aquelles entitats que tinguin igual o similar finalitat.

Què ens permet avançar

És vostè qui amb el seu suport i generositat fa canviar les coses. Els mitjans d'actuar, construir, progressar, ens els dona vostè.
30+ Layouts
scroll down to view all