contador gratuito

AEPMI - Asociación de Enfermos de Patología Mitocondrial

És una entitat sense ànim de lucre fundada en Sevilla com iniciativa de dos pares d'afectats i de tres afectats. Amb el pas dels anys, van ampliar el radi d'acció a tota Espanya. Aquests realitzen una sèrie d'iniciatives solidàries amb el fi de recaptar fons per donar continuïtat a les recerques que l'associació ja té en curs, però també fomentar nous projectes que garanteixin la continuïtat sobre aquestes malalties.En l'actualitat, AEPMI està constituïda per prop de 300 persones afectades de tota Espanya, i un gran nombre de familiars i persones compromeses que col·laboren amb l'Associació.

L'Associació està inscrita en el Registre nacional núm. 554194 des del 19 gener de 2001, i el seu CIF és G-91122275. Té el reconeixement per part del Ministeri d'Interior d'associació de “Utilitat Pública” amb data de 13 de desembre de 2016.

Els principals objectius d'AEPMI són:

  • Informar i assessorar les persones afectades i les seves famílies.
  • Aconseguir el major benestar per a l'afectat.
  • Fomentar la recerca
  • Promoure una adequada atenció a tots els nivells, aconseguint una continuïtat en la millora física del malalt.
  • Fomentar la formació dirigida tant a professionals com als familiars d'afectats.
  • Sensibilitzar a les administracions i organismes, i al públic en general, sobre la problemàtica i necessitats derivades d'aquesta mena de malalties.

Familiars i afectats per malalties mitocondrials, de tot el país, realitzen una sèrie d'iniciatives solidàries amb la finalitat de recaptar fons per a donar continuïtat a les recerques que l'associació ja té en curs, però també fomentar nous projectes que garanteixin la continuïtat en la recerca sobre aquestes malalties.

AEPMI pertany a la Federació Espanyola de Malalties Rares (FEDER), a la Federació ASEM i a International Mito-Patients (IMP).
30+ Layouts
scroll down to view all