contador gratuito

ACH - Associació Catalana Hemofilia

És una entitat sense ànim de lucre que té com a missió la realització de totes aquelles activitats relacionades directament o indirectament amb les coagulopaties congènites, sent el centre de referència a Catalunya per a la protecció de la salut integral de les persones amb hemofília o altres deficiències hereditàries dels factors de la coagulació, tant en relació als aspectes pròpiament sanitaris com en relació als aspectes socials i psicològics.MISSIÓ

L'Associació Catalana de l'Hemofília és una entitat sense ànim de lucre que té com a missió la realització de totes aquelles activitats relacionades directament o indirectament amb les coagulopaties congènites per a la seva vigilància, control, formació, assessorament, informació, col·laboració, assistència i divulgació, sent el centre de referència a Catalunya per a la protecció de la salut integral de les persones amb hemofília o altres deficiències hereditàries dels factors de la coagulació, tant en relació als aspectes pròpiament sanitaris com en relació als aspectes socials i psicològics.

VISIÓ

Volem ser una entitat referent en la lluita per aconseguir de manera integral la millora de la qualitat de vida de les persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites de Catalunya i la seva integració plena a la societat.
30+ Layouts
scroll down to view all