contador gratuito

AEMC - Asociación Española de Afectados por Malformaciones Craneo-Cervicales

Associació espanyola sense ànim de lucre des de 2001, amb la finalitat de gestionar totes les necessitats que es van crear a posterior del diagnòstic mèdic de les persones diagnosticades en les malformacions crani-cervicals.Sobre l'Associació

Aquesta associació va ser promoguda en els seus inicis per companys, els quals, després d'alguns anys de recopilació de material i posar-se en contacte amb metges, companys afectats, associacions i diverses entitats, van decidir crear aquesta associació sense ànim de lucre amb l'única fi d'ajudar-nos tots mútuament i de donar a conèixer a tothom, especialment a la societat mèdica la nostra situació de desemparament, per desconeixement d'aquestes malformacions.

Fins a la formació d'aquesta Associació i la seva pàgina Web no es disposava d'informació per a l'afectat d'aquesta mena de malformacions, en parla Hispana. Pel que la principal intenció d'aquesta Associació és informar i ajudar en tot el possible, a qualsevol afectat sense cap mena de discriminació.

Per a aconseguir-ho, considerem clau que aquesta Associació reuneixi a tots els afectats per aquestes patologies, independentment de la seva qualitat de vida ACTUAL, ja que ha de ser la solidaritat la norma que predomini en totes les actuacions d'AEMC.


Qui Som

L'Associació Espanyola d'Afectats per Malformacions Crani-Cervicals, és una associació espanyola sense ànim de lucre creada al maig de 2001, amb la finalitat de gestionar totes les necessitats, que es van crear a posterior del diagnòstic mèdic, de les persones diagnosticades en les malformacions crani-cervicals.

 

Què fem en l'Associació

Els fins de l'Associació segons els seus estatuts són:

  • Agrupar a tots els afectats per aquestes patologies (intervinguts o no), ja que la majoria d'ells es troben desorientats i confusos donada l'escassa informació que existeix sobre la mateixa i la seva problemàtica.
  • Comptar amb el suport i la col·laboració dels neuròlegs, neurocirurgians i altres professionals sanitaris especialitzats en aquestes patologies, perquè aquesta Associació pugui ser operativa i eficaç a oferir als malalts una orientació i informació de la qual en l'actualitat manquen, davant els interrogants que plantegen aquestes patologies i les diferents tècniques utilitzades per a tractar-les.
  • Proporcionar un suport mèdic i personal, informació actualitzada i tota l'ajuda possible a les persones que pateixen aquestes malalties.
  • Donar a conèixer i educar a la comunitat mèdica i sanitària sobre la naturalesa complexa d'aquestes malalties. Facilitar-los el coneixement de com afecta a la qualitat de vida de les persones que les pateixen, participant amb aquests professionals en l'avanç de la ciència i en la consecució d'una millor qualitat de vida dels malalts.
  • Instar els Organismes Pertinents de l'Administració al fet que financi i potenciï la creació d'Unitats de Neurocirurgia especialitzades en aquestes patologies en totes les Comunitats de l'Estat Espanyol.
  • Amb l'ajuda de tots els integrants de l'Associació, els metges col·laboradors i els Organismes Oficials pertinents de l'Administració, potenciar recerques més àmplies en les àrees dels símptomes, diagnòstics, tractaments i resultats relatius a les malalties Crani cervicals.
  • Promoure la col·laboració entre pacients, especialistes i investigadors de tot el món, a fi que les solucions a aquestes complexes malalties seran molt més factibles i aconseguiran millorar la qualitat de vida de moltes persones.30+ Layouts
scroll down to view all