contador gratuito

ChySPA - Asociación Chiari y Siringomielia del Principado de Asturias

L'Associació Chiari i Siringomielia del Principat d'Astúries (ChySPA) és una associació sense ànim de lucre, creada per a informar i donar suport a malalts i familiars de persones afectades amb malformacions de la unió crani cervical, sent les més freqüents el Chiari i/o la Siringomielia.Des de l'any 2006 un grup de persones afectades per Malformacions Crani-cervicals treballen per a donar a conèixer el Chiari /Siringomielia i patologies associades i ajudar a la resta de persones afectades i als seus familiars. Aquest grup de persones conformaven la delegació d'ANAC a Astúries i van decidir crear l'associació ChySPA per a obtenir els nostres objectius centrant el camp d'acció al Principat d'Astúries.

Els fins que l'associació persegueix recollits en els seus estatuts són els següents:

 1. Associar, agrupar, secundar, informar i ajudar a afectats de la síndrome o malformació d'Arnold Chiari, Siringomielia i patologies associades, familiars, cuidadors i col·laboradors d'aquests.
 2. Promoure que els diferents Estaments d'Assumptes Socials de l'Estat, Comunitats Autònomes, Provincials, Municipals i de la Seguretat Social, incloguin la síndrome d'Arnold Chiari. Siringomielia i les seves patologies associades dins de les malalties que produeixen discapacitats.
 3. Promoure la catalogació com a “Malaltia crònica” de la síndrome o malformació d'Arnold Chiari, Siringomielia i patologies associades.
 4. Impulsar i promoure estudis i recerques que sobre la malaltia i els seus orígens es puguin realitzar.
 5. Donar a conèixer als serveis mèdics i la societat en general els símptomes d'aquestes malalties perquè es pugui dur a terme un ràpid diagnòstic i es pugui avançar en la seva prevenció.

Per a la consecució dels fins anteriorment citats, l'associació ChySPA desenvolupa diferents accions a través de programes tant d'atenció com de divulgació:

 • Programa de Fisioteràpia i Rehabilitació
 • Programa Atenció Psicològica
 • Programa Atenció Social
 • Programa de participació i oci
 • Programa de sensibilització i difusió de la malaltia
 • Grup de Teatre30+ Layouts
scroll down to view all