contador gratuito

ACMAH - Associació Catalana de Malalts de Huntington

Som una entitat de caràcter autonòmic sense ànim de lucre. Fundada en 1998 que desenvolupa el seu projecte associatiu al voltant de les persones amb la Malaltia de Huntington i les seves famílies amb el clar objectiu de millorar la seva qualitat de vida.Des de fa més de 20 anys treballem pel nostre col·lectiu en diferents projectes, serveis i activitats terapèutiques i de formació i informació que es vertebren, des de la nostra Seu de l’Hotel d’Entitats de La Pau del carrer Pere Vergés 1 de Barcelona, per donar resposta a les seves necessitats.

Missió

Els nostres fins estatutaris són:

 • Assessorar i donar suport a les persones i famílies afectades per la Malaltia de Huntington.
 • Promoure la investigació científica de la Malaltia de Huntington.
 • Visibilitzar al nostre col·lectiu i divulgar i sensibilitzar a la societat sobre la Malaltia de Huntington.
 • Facilitar una resposta a les necessitats de les persones i famílies afectades per la Malaltia de Huntington.
 • Representar i defensar els interessos de les persones i famílies afectades davant les Administracions, Institucions i comunitat en general.

D’altres objectius específics de l’entitat són:

 • Augmentar les estratègies i recursos de les persones i famílies afectades a fi d’apoderar-les front la malaltia.
 • Oferir informació constant sobre la malaltia a totes les persones interessades (persones afectades, famílies, professionals, estudiants, ciutadania en general)
 • Oferir suport emocional tant a les persones amb Malaltia de Huntington com a les famílies i persones curadores.
 • Facilitar, potenciar i/o educar en activitats i teràpies rehabilitadores.
 • Reduir la vulnerabilitat social o l’aïllament de les persones i famílies afectades oferint una atenció integral i un acompanyament personalitzat.

 

Visió

 • Ser una Entitat referent en la defensa dels drets de les persones i famílies afectades per la Malaltia de Huntington.
 • Aconseguir que es cobreixin les necessitats de les persones i famílies afectades per la Malaltia de Huntington a Catalunya.
 • Ser una Entitat respectada socialment i apreciada, especialment per les persones a qui dedica les seves tasques diàries i que constitueixen la seva principal raó de ser, i per les seves famílies, a les que també acompanya.
 • Comptar amb un excel·lent Equip Professional competent i compromès amb l’Entitat i les finalitats que persegueix.

Valors

Els nostres valors tenen a veure amb el compromís adquirit com Entitat, de millora de la qualitat de vida del nostre col·lectiu, a través dels serveis i activitats que oferim amb criteris de:

 • Defensa dels seus drets
 • Transparència
 • Responsabilitat social
 • Atenció orientada a les persones
 • Participació activa i millora contínua

Per a més informació visiteu la web de ACMAH.
30+ Layouts
scroll down to view all