contador gratuito

AE LALD - Associació Espanyola Dèficit de Lipasa Àcida Lisosomal

AE LALD està constituïda per pacients, familiars i amics de pacients afectats per LALD. La seva creació és fruit de la necessitat d'organitzar-se i sumar esforços donat el baix nombre de casos diagnosticats en base de les possibles prevalences.L'existència d'aquesta Associació té com a fins:

a) Atendre, reunir i orientar a les persones afectades per la malaltia, els seus familiars, amics i qualsevol altra persona interessada (personal o professionalment).

b) Gestionar i ajudar a la consecució dels tractaments per a aquesta malaltia.

c) Difusió d'aquesta malaltia als diversos sectors que puguin estar implicats en el diagnòstic i la recerca de malalties lisosomals.

d) Secundar, promoure i fomentar la recerca d'aquesta malaltia i/o malalties lisosomals.

e) Obtenir orientació i suport de professionals de la medicina, la psicologia, els estaments socials, etc.

f) Aconseguir la sensibilització de l'opinió pública i dels organismes o institucions tant nacionals com internacionals.

g) L'associació podrà adherir-se o establir convenis de col·laboració amb altres associacions i federacions (nacionals i/o internacionals) d'aquesta patologia o altres similars. Així mateix, podrà adherir-se a entitats de les malalties rares, donada la baixa prevalença de la malaltia.
30+ Layouts
scroll down to view all