contador gratuito

ACAH - Associació Catalana d’Atàxies Hereditàries

L’Associació Catalana d’Atàxies Hereditàries (ACAH) és una associació aconfessional, apartidista, no governamental i sense ànim de lucre la finalitat de la qual és la millora de la qualitat de vida de tots els afectats per qualsevol de les malalties que s’engloben en el grup de les atàxies, tant dels qui les pateixen com dels familiars i persones properes.L’Associació Catalana d’Atàxies Hereditàries (ACAH) és una associació aconfessional, apartidista, no governamental i sense ànim de lucre la finalitat de la qual és la millora de la qualitat de vida de tots els afectats per qualsevol de les malalties que s’engloben en el grup de les atàxies, tant dels qui les pateixen com dels familiars i persones properes.
 
Els objectius d’ACAH són:
 • Informar i orientar els afectats i els seus familiars sobre la problemàtica de la malaltia.
 • Divulgar i difondre un millor coneixement de les Atàxies hereditàries a la societat catalana.
 • Propiciar el coneixement en el moment actual de la malaltia.
 • Atendre a les persones afectades en tots els aspectes de la seva vida, tant en l’assistèncial com en la seva integració social, educativa i laboral.
 • Fomentar la recerca en atàxies.
 • Col·laborar amb entitats i organismes públics i privats que tinguin finalitats similars.


Coses que fem:
 • Donem orientació, informació i assessorament.
 • Organitzem actes per recaptar de fons destinats a la investigació de les atàxies.
 • Realitzem activitats puntuals de lleure i oci.
 • Organitzem jornades divulgatives d'atenció multidisciplinar i d'investigació de les atàxies.
 • Mirem de facilitar l'accés a rehabilitació, psicologia i fisioteràpia.

Per tal de conèixer millor tot el que fem pots accedir a totes les nostres memòries d'activitats clicant AQUÍ.30+ Layouts
scroll down to view all