contador gratuito

Associació d'Afectats de Siringomièlia

L'Associació d'Afectats de Siringomièlia som un col·lectiu de pacients afectats per Siringomièlia. La Siringomièlia és un transtor que afecta a la nostra mèdula espinal. L'origen és un quiste cervical que es forma al nostre coll i ens produeix, entre altres, símptomes com mal de cap o pèrdua de mobilitat en braçosQui som

Som una Entitat creada l'any 1999, amb l'objectiu d'acollir a les persones afectades de siringomièlia. 

Missió

Defensar i representar els drets dels afectats i treballar per poder aconseguir una millor qualitat biopsicosocial dels afectats i llurs familiars.

Visió

Que en un proper futur, persones afectades puguin aconseguir tenir veu en l’elaboració dels plans de les seves necessitats.

Objectius

  • Donar suport als afectats de siringomièlia i als seus familiars.
  • Fomentar la investigació i divulgació de tècniques i/o tractaments per aquesta malaltia.
  • Col·laborar amb entitats, organismes públics i privats amb finalitats semblants.
  • Promocionar la necessitat d’un diagnòstic correcte.
  • Divulgar i fomentar el coneixement de la malaltia a nivell social i docent.

Línies d’actuació

Línia de suport: programar per donar suport als afectats, i si s’escau fer les derivacions adients.

Línia d’informació: servei especialitzat en donar informació biopsicosocial a les persones que es posen en contacte amb l’associació siguin afectats, familiars i/o especialistes.

Línia assessorament legal: assessorament legal, ja sigui per demanar una possible invalidesa, interposar un recurs, sol·licitar un grau de discapacitat.
30+ Layouts
scroll down to view all