contador gratuito

Ayuda GC - Asociación de Amigos y Familiares de Niños con Granulomatosis Crónica

Ajuda GC és una petita associació que s'autofinança amb quotes i petites donacions. Com a grup d'ajuda mútua (GAM) en granulomatosis crònica, formem part d'entitats de més dimensió: d'AEDIPE (Asociación Española de Déficits Inmunitarios) i de FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras).Ajuda GC és una petita associació que s'autofinança amb quotes i petites donacions.Com a grup d'ajuda mútua (GAM) en granulomatosi crònica, formem part d'entitats de major grandària: d'AEDIPE (Associació Espanyola de Dèficits Immunitaris) i de FEDER (Federació Espanyola de Malalties Rares).

Ajuda GC es va constituir a l'abril de 2000 a Barcelona (Espanya) i és l'única associació existent en l'àmbit hispà sobre granulomatosi crònica. Aquesta reconeguda d'interès públic i registrada en la Generalitat de Catalunya (Reg. 23606).
30+ Layouts
scroll down to view all