contador gratuito PATIENT73-
Menu Responsive

COOKIES

1. CONDICIONS D’ÚS FECAMM

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la Federació Catalana de Malalties Minoritàries (FECAMM)  li informa que és titular dels llocs web: www.patient73.org/ d’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, la Federació Catalana de Malalties Minoritàries (FECAMM) notifica les següents dades: el titular d’aquesta pàgina web és Federació Catalana de Malalties Minoritàries (FECAMM) amb CIF: G63549257 i Registre d’Entitats, número inscripció: 482, i domicili social: CR CUBA, NÚM. 2, Codi Postal: 08030 (Hotel d’Entitats Can Guardiola). Localitat: Barcelona. Província: BARCELONA. Les funcions de la Federació Catalana de Malalties Minoritàries (FECAMM) s’exerceixen a Catalunya. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@fecamm.org

2. USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació per, accés i ús dels llocs web de la Federació Catalana de Malalties Minoritàries (FECAMM) atorga la condició d’usuari, per la qual s’accepten, en navegar per la pàgina de Federació Catalana de Malalties Minoritàries (FECAMM), totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

La pàgina web de la Federació Catalana de Malalties Minoritàries (FECAMM) proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis emesos per la Federació Catalana de Malalties Minoritàries (FECAMM) per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per la Federació Catalana de Malalties Minoritàries (FECAMM) contra les disposicions d’aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o que, en un altre cas, puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària de la web pugui sofrir, directa o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la Web i d’aquesta política de privadesa.

En particular, ja títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies de la web.

3. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

La Federació Catalana de Malalties Minoritàries (FECAMM) no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’usuari a través dels enllaços establerts en els seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir a través dels enllaços.

La Federació Catalana de Malalties Minoritàries (FECAMM) declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, la Federació Catalana de Malalties Minoritàries (FECAMM) no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui sofrir l’usuari a causa de la navegació per Internet.

La Federació Catalana de Malalties Minoritàries (FECAMM) no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació, instal·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L’accés a la web: www.patient73.org/ no implica l’obligació per part de l’empresa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

La Federació Catalana de Malalties Minoritàries (FECAMM) no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

4. PUBLICITAT

La web: www.patient73.org/ podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable.

La Federació Catalana de Malalties Minoritàries (FECAMM) no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

5. MODIFICACIONS

La Federació Catalana de Malalties Minoritàries (FECAMM) es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut dels seus llocs web, tant quant als continguts dels llocs web com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

6. RESERVA DE COOKIES

La Federació Catalana de Malalties Minoritàries (FECAMM) es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, la Federació Catalana de Malalties Minoritàries (FECAMM) informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim ja el seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que s’instal·lin en el seu disc dur. No obstant això, per accedir als llocs web de Federació Catalana de Malalties Minoritàries (FECAMM) no és preceptiva la instal·lació de cookies.

L’usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

7.PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL

De conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Federació Catalana de Malalties Minoritàries (FECAMM) informa als usuaris del seu website que les dades personals recaptades per l’empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Federació Catalana de Malalties Minoritàries (FECAMM) amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, Federació Catalana de Malalties Minoritàries (FECAMM) informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat de les seves dades mitjançant un escrit a l’adreça: Carrer Cuba, 2, 08030, (Hotel d’Entitats Can Guardiola), Barcelona, Barcelona aportant fotocòpia del seu DNI o una altra documentació alternativa que acrediti la seva identitat, o enviant un correu electrònic a la següent adreça: info@fecamm.org, amb la documentació identificativa esmentada anteriorment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

D’acord amb l’establert en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a Federació Catalana de Malalties Minoritàries (FECAMM). Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de Federació Catalana de Malalties Minoritàries (FECAMM).

Així mateix, Federació Catalana de Malalties Minoritàries (FECAMM) es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

9. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’usuari i Federació Catalana de Malalties Minoritàries (FECAMM) es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i Federació Catalana de Malalties Minoritàries (FECAMM) , els jutjats o tribunals de la localitat de BARCELONA .